System.Sensors.TCustomScannerSensor.Destroy

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

/* TCustomSensor.Destroy */ inline __fastcall virtual ~TCustomScannerSensor() { }

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
destructor public System.Sensors.hpp System.Sensors TCustomScannerSensor


説明

Destroys は、TCustomScannerSensor のインスタンスを破壊します。

関連項目