Vcl.ActnMan.TCommandPropertiesClass

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TCommandPropertiesClass = class of TCommandProperties;

C++

typedef System::TMetaClass* TCommandPropertiesClass;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
classref
typedef
public
Vcl.ActnMan.pas
Vcl.ActnMan.hpp
Vcl.ActnMan Vcl.ActnMan

説明

TCommandPropertiesClass は、TCommandProperties のメタクラスを定義します。

TCommandPropertiesClass は、TCommandProperties のメタクラスです。その値は、TCommandProperties またはその下位クラスへのクラス参照です。

関連項目