Vcl.DBCtrls.TDBImage.OnProgress

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property OnProgress: TProgressEvent read FOnProgress write FOnProgress;

C++

__property Vcl::Graphics::TProgressEvent OnProgress = {read=FOnProgress, write=FOnProgress};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
event published
Vcl.DBCtrls.pas
Vcl.DBCtrls.hpp
Vcl.DBCtrls TDBImage

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。