Vcl.DockTabSet.TDockClientInfo.DockTabSet

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property DockTabSet: TDockTabSet read FDockTabSet;

C++

__property TDockTabSet* DockTabSet = {read=FDockTabSet};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Vcl.DockTabSet.pas
Vcl.DockTabSet.hpp
Vcl.DockTabSet TDockClientInfo

説明

現在の DockTabSet の名前を指定します。