Vcl.ExtCtrls.TControlItem.SetLocation

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetLocation(AColumn, ARow: Integer; APushed: Boolean = False);

C++

void __fastcall SetLocation(int AColumn, int ARow, bool APushed = false);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
Vcl.ExtCtrls.pas
Vcl.ExtCtrls.hpp
Vcl.ExtCtrls TControlItem

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。