Vcl.Forms.TScrollingWinControl.SendChangeScaleMessage

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SendChangeScaleMessage(M, D: Integer);

C++

void __fastcall SendChangeScaleMessage(int M, int D);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Vcl.Forms.pas
Vcl.Forms.hpp
Vcl.Forms TScrollingWinControl

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。