Vcl.Grids.TGetExtentsFunc

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

C++

typedef int __fastcall (__closure *TGetExtentsFunc)(int Index);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
typedef public Vcl.Grids.hpp Vcl.Grids Vcl.Grids

説明

TGetExtentsFunc は内部型です。

TGetExtentsFunc は、グリッド コントロールが内部で使用する手続き型です。

関連項目