Vcl.Imaging.pngimage.TChunkClass

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TChunkClass = class of TChunk;

C++

typedef System::TMetaClass* TChunkClass;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
classref
typedef
public
Vcl.Imaging.pngimage.pas
Vcl.Imaging.pngimage.hpp
Vcl.Imaging.pngimage Vcl.Imaging.pngimage

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。