Vcl.RibbonActnCtrls.TRibbonSpinEdit.Destroy

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

destructor Destroy; override;

C++

__fastcall virtual ~TRibbonSpinEdit();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
destructor public
Vcl.RibbonActnCtrls.pas
Vcl.RibbonActnCtrls.hpp
Vcl.RibbonActnCtrls TRibbonSpinEdit

説明

Destroy は、TRibbonSpinEdit のインスタンスを破棄します。

Destroy メソッドは、TRibbonSpinEdit のインスタンスを破棄します。

関連項目