Vcl.StdCtrls.TCustomCombo.SetMaxLength

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetMaxLength(Value: Integer);

C++

void __fastcall SetMaxLength(int Value);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Vcl.StdCtrls.pas
Vcl.StdCtrls.hpp
Vcl.StdCtrls TCustomCombo

説明

MaxLength プロパティの値を設定します。

SetMaxLength は,MaxLength プロパティの書き込みプロテクト実装です。

関連項目