FMX.Platform.IFMXApplicationService

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IFMXApplicationService = interface

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{EFBE3310-D103-4E9E-A8E1-4E45AB46D0D8}") IFMXApplicationService  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
FMX.Platform.pas
FMX.Platform.hpp
FMX.Platform FMX.Platform


説明

TApplication のインスタンスが期待する基本オペレーションを定義するプラットフォーム サービス

関連項目