Datasnap.DSHTTPClient.TDSHTTPS

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Datasnap.DSHTTPClient.TDSHTTPSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTDSHTTPS

Delphi

TDSHTTPS = class(TDSHTTP)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TDSHTTPS : public TDSHTTP

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
Datasnap.DSHTTPClient.pas
Datasnap.DSHTTPClient.hpp
Datasnap.DSHTTPClient Datasnap.DSHTTPClient

説明

TDSHTTPS では、クライアント側の HTTPS 機能を実装しています。


TDSHTTPS クラスでは、DataSnap クライアント接続のクライアント側の一連の HTTPS(HTTP secured)機能を実装しています。

関連項目