Vcl.Controls.TControl.CurrentPPI

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property CurrentPPI: Integer read GetCurrentPPI;

C++

__property int CurrentPPI = {read=GetCurrentPPI, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Vcl.Controls.pas
Vcl.Controls.hpp
Vcl.Controls TControl

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。