FMX.Layouts.TVertScrollBox

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Layouts.TCustomScrollBoxFMX.Controls.TStyledControlFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTVertScrollBox

Delphi

TVertScrollBox = class(TCustomScrollBox)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TVertScrollBox : public TCustomScrollBox

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Layouts.pas
FMX.Layouts.hpp
FMX.Layouts FMX.Layouts


説明

垂直スクロールのみに制限された TScrollBox を表します。

関連項目

コード サンプル