Data.DB.TDataSet.SetDataSetField

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetDataSetField(const Value: TDataSetField); virtual;

C++

virtual void __fastcall SetDataSetField(TDataSetField* const Value);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Data.DB.pas
Data.DB.hpp
Data.DB TDataSet


説明

入れ子データセットを所有している、永続 TDataSetField オブジェクトを設定します。

SetDataSetField は、入れ子データセットを所有している、永続 TDataSetField オブジェクトを設定します。 また、SetDataSetField は、DataSetField プロパティの設定メソッドです。

関連項目