FMX.Grid.TGridModel.EndUpdate

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure EndUpdate;

C++

void __fastcall EndUpdate();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid TGridModel


説明

このモデルの、セッションの更新終了をマークします。

関連項目