FMX.Grid.TGridModel.TCoord.Clear

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure Clear;

C++

void __fastcall Clear();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.Grid.pas
FMX.Grid.hpp
FMX.Grid TCoord


説明

列番号および行番号をリセットします。

関連項目