FMX.Types3D.TClearTargetHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TClearTargetHelper = record helper for TClearTarget

C++

/*Helper*/typedef void *TClearTargetHelper;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
typedef
public
FMX.Types3D.pas
FMX.Types3D.hpp
FMX.Types3D FMX.Types3D


説明

内部使用用。TClearTargetHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.Types3D.TClearTarget 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目