FMX.Types3D.TTextureBitmap

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Graphics.TBitmapSystem.Classes.TInterfacedPersistentSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTTextureBitmap

Delphi

TTextureBitmap = class(TBitmap)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TTextureBitmap : public Fmx::Graphics::TBitmap

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Types3D.pas
FMX.Types3D.hpp
FMX.Types3D FMX.Types3D

説明

TBitmap は、ビットマップをカプセル化したものです。