FMX.ScrollBox.TCustomPresentedScrollBox.VScrollBar

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property VScrollBar: TScrollBar read GetVScrollBar;

C++

__property Fmx::Stdctrls::TScrollBar* VScrollBar = {read=GetVScrollBar};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
FMX.ScrollBox.pas
FMX.ScrollBox.hpp
FMX.ScrollBox TCustomPresentedScrollBox


説明

垂直スクロール バー コンポーネントを返します。

VScrollBar はスタイル表示の場合のみ使用可能です。ネイティブ表示の場合、null/nil を返します。

関連項目