FMX.Text.TNumValueTypeHelper

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TNumValueTypeHelper = record helper for TNumValueType

C++

struct TNumValueTypeHelper /* Helper for enum 'TNumValueType' */;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
helper
class
public
FMX.Text.pas
FMX.Text.hpp
FMX.Text FMX.Text


説明

内部使用用。TNumValueTypeHelper は、スコープ付き列挙値、FMX.Text.TNumValueType 型に対してフィールドを提供する、レコード ヘルパです。

関連項目